Βίντεο Γενικών Συνελεύσεων

27 Μαρτίου 2017 Γενική Συνέλευση Κατοίκων

22 Ιανουαρίου 2014 Γενική Συνέλευση – Κοπή Βασιλόπιτας

09 Μαΐου 2012  4η Γενική Συνέλευση

12 Ιανουαρίου 2011  1η Γενική Συνέλευση