Βλέπουμε πολλούς βουλευτές, αλλά όλοι σηκώνουν τα χέρια

20-2-1977 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ