Μπουχάρια – Νοχτάρια

Μποχάρια – Νοχτάρια   

          Στην  περιοχή  των Τοπικών Κοινοτήτων Μικροβάλτου και Λιβαδερού βρίσκεται το  εντυπωσιακό και μοναδικό στον κόσμο γεωπάρκο των Μπουχαριών και Νοχταριών, δημιουργήθηκαν πριν από αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια, εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους.

          Μπουχάρια είναι μικρές χωμάτινες κολώνες που στην κορυφή τους έχουν μία σχιστολιθική πλάκα, έχουν ύψος από 2 έως 6 μέτρα.

          Νοχτάρια είναι χωμάτινοι σχηματισμοί σε σχήμα πυραμίδας.

          Τα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια είναι εντυπωσιακοί γεωλογικοί σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν πριν από αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια, εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους.

          Λεπτομερή αναφορά στα Μπουχάρια και Νοχτάρια γίνεται στην σελίδα του συμμαθητή μου Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο «Mikrovalto.gr Κάντε κλικ εδώ»