Εναρξη εορτών Χριστουγέννων – Αναμα φωτισμού Φάτνης Νεράιδας