Η μετεγκατάσταση Νεράιδας 1974

Η μετεγκατάσταση ήταν επώδυνη, ο κρατικός μηχανισμός ήταν απών, οι Νεραϊδιώτες με περισσή δύναμη της ψυχής τους ξεπερνούσαν όλες τις δυσκολίες, μαρτυρεί το χαμόγελο του  Ηλία Γεωργιάδη στο φωτογράφο.

 Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε μία από τις πηγές που υπήρχαν στην όχθη του Αλιάκμονα) εξ  αιτίας της ανόδου της στάθμης της λίμνης

Περισσότερα για την Νεράιδα