Νεράιδα Γενική Συνέλευση κατοίκων

           Την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση στο Κοινοτικό Κατάστημα.
           Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
           α) Γενική ενημέρωση για την καθημερινότητα της Νεράιδας.
           β) Μελέτη Προτάσεις της ΑΝΚΟ για την Νεράιδα.
           γ) Παρουσίαση της Σελίδας visitneraida.gr
           δ) Παρουσίαση Δασικού Χάρτη Νεράιδας.
           Η παρουσιάσεις των θεμάτων θα γίνουν με την χρήση συσκευής τηλεόρασης.
                                                                                                               Ξενοφών Βαΐζογλου
                                                                                                               Πρόεδρος Νεράιδας