Προς διακοπήν συγκοινωνίας Κοζάνης – Σερβίων – Βελεβντού

ΘΑΡΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974