Λειτουργία λίμνης Πολυφύτου

      Η λίμνη Πολυφύτου σχηματίστηκε το έτος 1974, για τις ανάγκες του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Πολυφύτου και τις Αρδεύσεις του κάμπου του νομού Ημαθίας. Κατά την διάρκεια του έτους η στάθμη Read More …