Νεράιδα: Προστασία επισκεπτών Νεράιδας

Για την προστασία των επισκεπτών της Νεράιδας , η Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με την Εθελοντική κίνηση Γυναικών Νεράιδας, τοποθέτησε σήμερα: α) Κολονάκια με κάτοπτρο στην πολύ κλειστή στροφή της Read More …