Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου με καταγωγή από την Νεράιδα “σαμποτάρει” την αναπτυξιακή πορεία της Νεράιδας.

       Στις 30/12/2015 ανατέθηκε στην ΑΝΚΟ η μελέτη της Οικιστικής Αναβάθμισης της Νεράιδας. Στις 5/4/2017 ολοκληρώθηκε η μελέτη και έγινε λεπτομερή παρουσίαση στα γραφεία της ΑΝΚΟ παρουσία της επιτροπής παρακολούθησης Read More …